dièdrom v0.9

···> castellano

Espai tridimensional de construcció i projecció de volums amb peces

···> obre dièdrom

Mòdul educatiu per a l’àrea de visual i plàstica en el portal edu365.com del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El dièdrom pretén:

···> estimular la comprensió de l’espai tridimensional a través de la creació de volums
···> introduir de forma intuïtiva i a temps real el concepte de projecció i les bases de la projecció dièdrica


peces i eines

 

 

··· cub

··· pla inclinat
··· pla oblic
··· pla inclinat oblic

 
··· Cursor [gira l’espai, selecciona i mou les peces]
··· Esborrador [elimina peces]
··· Comptagotes [captura el color d’una peça]
··· Pot de pintura [pintapeces]
 
··· Girs desactivats [no hi ha cap peça lliure seleccionada amb el cursor]
 

 
 
 
 
 
··· Gir paral·lel al pla XY [sobre la peça lliure seleccionada]
··· Gir paral·lel al pla YZ [sobre la peça lliure seleccionada]
··· Gir paral·lel al pla XZ [sobre la peça lliure seleccionada]

··· Paleta de colors


Modalitats de treball

··· Modalitat de construcció: projeccions dièdriques en escala reduïda

··· Modalitat de projecció dièdrica: projeccions dièdriques en escala ampliada

botó per seleccionar la modalitat de projecció dièdrica:

··· construcció

··· projecció dièdrica


operacions amb el cursor

··· Amb el botó del ratolí premut, podeu arrossegar les peces lliures per l’espai. En el cas que la peça ja estigui associada al volum (tingui, com a mínim, un segment comú), aquesta es duplicarà permetent, així, fer construccions de forma ràpida.

··· Amb el botó del ratolí premut, es pot girar l’espai tridimensional per orientar la figura de la forma més clara.

··· Clicant amb el ratolí damunt d’una peça lliure (que no té cap segment en comú amb una altra), queda seleccionada, així ens permet girar-la amb els botons del menú.

 

 


versions pròximes

La versió del Dièdrom pròxima:

···> Permetrà guardar les peces en una base de dades
···>
Oferirà jocs per estimular l’aprenentatge del concepte de projecció dièdrica
···> Permetrà reptar altres usuaris en un joc de lectura de vistes i construcció
···> Podrà contenir galeries de volums agrupats per nivells de dificultat


 

 

Santiago Ortiz 2005
A moebio.com podeu trobar altres textos, interactius i informació sobre exposicions I tallers